Breda Nassaustad

Koning Willem III

In 1890 werd koning Willem III opgevolgd door zijn dochter Wilhelmina. Haar moeder koningin Emma nam het regentschap waar. Zij zocht, in tegenstelling tot haar overleden echtgenoot, het contact met de Nederlandse bevolking. Vrijwel elke provincie en iedere grote stad van Nederland mocht tussen 1892 en 1898 de koninginnen Wilhelmina en Emma welkom heten in een serie van groots opgezette bezoeken. Op 25 september 1894 bracht de jonge koningin Wilhelmina, samen met haar moeder, koningin-regentes Emma, een bezoek aan Breda. Hare majesteiten kwamen aan op het station en hielden een ‘Blyde Inkomste’. Zij bezochten de KMA, het Begijnhof, de praalgraven van de Nassaus in de Grote Kerk en maakten een rijtoer naar Ginneken, waar het Citadelmonument werd bezocht, het Mastbos en Princenhage.