Breda Nassaustad

Justinus van Nassau

Vanaf 1601 was Justinus van Nassau gouverneur van Breda. Hij was in 1559 geboren als een bastaardzoon van Willem van Oranje en de Bredase Eva Elincx. Namens zijn halfbroers Filips Willem, Maurits en Frederik Hendrik oefende Justinus de heerlijke rechten over de heerlijkheid en de Baronie van Breda uit. Vóór 1601 had hij al een glanzende carrière achter de rug. In Breda liet hij het imposante huis op de hoek van het Kasteelplein en de Cingelstraat verbouwen. Het is tegenwoordig, na meerdere keren aangepast te zijn, een appartementencomplex, maar het heet nog steeds naar hem. Justinus leidde de verdediging van Breda tijdens het beleg van Spinola in 1624-1625, maar moest tenslotte capituleren. Hij overleed in Leiden in 1631 en werd daar begraven.

Spinola neemt Breda in
Het Twaalfjarig Bestand was nauwelijks ten einde (1621) of de Spanjaarden sloegen het beleg rond Breda, dat zij een sleutelpositie toekenden. Zolang Breda in Staatse handen was werd Brabant, de kern van de Spaanse Nederlanden, bedreigd. Als Breda Spaans was, konden vandaar uit de grote rivieren en Holland zelf bedreigd worden. De Italiaanse veldheer in Spaanse dienst, Ambrogio Spinola, begon zijn beleg op 27 augustus 1624. De Bredase verdediging stond onder leiding van gouverneur Justinus van Nassau. Ook de beide bastaardzonen van prins Maurits waren in Breda. Na een beleg van negen maanden gaf Justinus op 31 mei 1625 de vesting over aan Spinola. (zie afbeelding) Op 5 juni trok de Staatse bezetting de stad uit.