Breda Nassaustad

Jan IV van Nassau

In 1410 werd Jan van Nassau geboren en in hetzelfde jaar gaf vader Engelbrecht opdracht een begin te maken met een nieuw kerkgebouw, het huidige gebouw van de Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk. Hiermee gaf hij duidelijk te kennen voor zijn geslacht een machtspositie te willen opbouwen in Brabant. De kerk, met de graftombes van zijn familie, moest een passend statussymbool worden. Hoe ambitieus de Nassaus ook waren, men kon nog nauwelijks vermoeden dat de familie later in de Nederlanden zo’n belangrijke rol zou spelen, laat staan dat de familie het koningsschap zou bereiken. Na de voltooiing van het nieuwe koor bouwde men al metselend en slopend, in westwaartse richting naar de nieuwe kerktoren. Pas aan het begin van de zestiende eeuw kon de aansluiting worden gemaakt.

 

image