Breda Nassaustad

  Grote Kerk

  Jan van Polanen streek in 1350 neer in Breda, en daarmee brak een nieuwe periode voor de stad aan. Hij liet een nieuw kasteel bouwen, nu bekend als het Kasteel van Breda. Er ontstond beweging en de stad werd geschikt gemaakt voor bewoning. De diepe laagten en hoogten in de stad werden afgevlakt en straten werden verhard. In 1403 trouwde Graaf Engelbrecht I van Nassau zijn Johanna van Polanen en toen in 1410 zijn eerste zoon Jan IV werd geboren, besloot hij de stenen kapittelkerk, waar de Polanens hun grafkapel tegenaan hadden gebouwd, te vernieuwen en uit te breiden tot de Grote – of Onze-Lieve-Vrouwekerk. Tijdens het bewind van zijn zoon Jan IV kreeg de bouw van de Grote Kerk te maken met flinke averij, de kerktoren stortte in 1457 in. De noodzakelijke herbouw leidde er toe dat de kerk nog grootser en rijker werd uitgevoerd. Hendrik III bouwde vervolgens tussen 1522 en 1526 een privé kapel aan de noordzijde van de kerk, de Onze-Lieve-Vrouwekapel, de huidige prinsenkapel.

  In de nissen rondom het Middenschip en rondom de pilaren hadden de gilden en broederschappen eigen altaren en vereerden zij een eigen beschermheilige. Die van het Boogschuttersgilde en het Lakenkopersgilde zijn in de Grote Kerk bewaard gebleven. Op de Middeleeuwse jaarmarkt maakte je kennis met zilversmeden, glazeniers, beeldhouwers, steenhouwers, timmerlieden, lakenwevers, frescoschilders en veel meer. Samen met Gilde de Baronie kon je op ontdekkingstocht langs de verborgen details van de kerk of de toren in. Met Dansgroep Passi kon je leren dansen.

  Het toneelstuk ‘Jan van Nassau en het Mirakel’, speciaal geschreven door Jan Jonk, vertelde het verhaal van de Hostie van Niervaert. Boer Jan Batoen vond in het begin van de veertiende eeuw een hostie waaruit bij aanraking bloed uit vloeide. Op verzoek van Engelbrecht I van Nassau en zijn zoon Jan IV werd de hostie in 1449 naar Breda overgebracht. Vanaf dat moment stroomden de bedevaartgangers toe.

   

   

   

  Home | Valkenberg | Kasteel van Breda | Grote Kerk | Miniaturen- en Poppenhuismuseum | Begijnhof | Waalse Kerk | Bouvigne |