Breda Nassaustad

  Kasteel van Breda

  De Nassaudag viel samen met de Landelijke Kastelendag. Het Kasteel van Breda (de huidige Koninklijke Militaire Academie) was daarom geopend en pakte groots uit. Engelbrecht van Nassau woonde er met Johanna van Polanen, die door zijn huwelijk in 1403 Heer van Breda werd. Het Kasteel van Breda was lange tijd de residentie van de Nassaus. Hendrik III, vertrouweling van keizer Karel V, liet de middeleeuwse burcht rond 1530 verbouwen door de Italiaanse architect Thomas Vincidor de Bologna tot een renaissancepaleis. Willem van Oranje woonde er met zijn eerste vrouw Anna van Egmond.

  PROGRAMMA

  Breda Kleurt de Vrede
  In het Stedelijk Museum Breda (vanaf 16 juni geopend) staan in de tentoonstelling De Vrede van Breda de zeventiende-eeuwse prenten over de Vrede van Breda en de tocht naar Chatham centraal. De prenten van de Vrede van Breda van Romeyn de Hooghe en de Tocht naar Chatham van Mathias de Sallieth worden uitvergroot en ingekleurd. Of hoe dat vroeger heette: afgeset door kunstenaars en striptekenaars.

  In de zeventiende eeuw werden boeken, prenten en kaarten zwart-wit gedrukt, pas in de negentiende eeuw kwam de kleurendruk in ontwikkeling. Door het werk van afsetters, personen die afbeeldingen inkleurden, konden boeken, prenten en kaarten in kleur worden verspreid. Afsetten werd in die tijd gezien als ambacht en niet als kunst, toch zijn er prachtige prenten die zijn afgeset die als kunst aanvoelen. De ingekleurde prenten werden niet gesigneerd door de afsetter, waardoor nu bijna geen enkele naam bekend is. Een naam die wel bekend is geworden is meesterafsetter Dirk Jansz. Van Santen.

  Tegenwoordig is kleuren weer helemaal in. Niet alleen bij kinderen, maar ook bij volwassenen. Breda Kleurt de Vrede van Breda vraagt Bredanaars om de Vrede van Breda te kleuren. Van een drietal prenten werden kleurplaten gemaakt. Tijdens de Nassaudag gaf je samen kleur aan de vredesonderhandelingen door een grote prent in te kleuren. Illustrator Fred de Heij gaf demonstraties en liet zien hoe professionele illustratoren en kunstenaars in hun werk inkleuren.
  In het Kasteel was de Grote Zaal bestemd voor de onderhandelingen voor de Vrede van Breda. De andere kamers stonden ter beschikking aan de delegaties. Uiteindelijk werd de Grote Zaal alleen gebruikt voor de ondertekening van het vredesverdrag. Tijdens de Nassaudag vormde de Grote Zaal het decor voor het tableau vivant van de vredesbesprekingen tussen Engeland en de Republiek der Nederlanden.

  Samen met Studio RyemMade kon je in de animatiemachine een animatiefilmpje over de feesten op het kasteel maken.

  Dansen en kindertheater
  Interactief kindertheater ‘De Vlinderfabriek’ leerde de kleinsten toneelspelen met de kasteleine van het Kasteel. ‘De dag dat Abraham Kegelaar per ongeluk in slaap viel’ was een doorlopende interactieve voorstelling waarbij kinderen uit het publiek (en ouders die dat leuk vinden) als acteurs mee konden doen.

  Kampement
  In de Wilhelminatuin slaan de Legendejagers hun kampement op. Hier ervaar je het kampleven, het gebruik van musketten en het bereiden van een traditionele kookpot.

  Rondleidingen
  Het publiek kan op het Kasteel terecht voor de informatie over zijn oudste bewoners of sluit men aan bij een van de rondleidingen die de mogelijkheid bieden het Kasteel écht te leren kennen. In het Koningin Wilhelmina Paviljoen is er een thematentoonstelling over de Vrede van Breda.

  Muziek
  Opleidingsorkest Sint Caecilia Bavel  verzorgde op de wal van het Spanjaardsgat een lunchoptreden. Het Bergen op Zooms Blazers Ensemble speelt in de Wilhelminatuin.

  Parade
  Op het Archeologieplein gingen kinderen aan de slag als echte archeologen. Zo konden ze zelf opgravingen doen en ontdekken  wat een archeoloog nog meer voor instrumenten tot zijn beschikking heeft. Op de binnenplaats konden ze chocoladepijpjes gieten. Studenten van AVANS zorgdeen ervoor dat er leuke chemische proefjes gedaan konden worden.

  Onder de vlaggenmast kon je een lesje boogschieten krijgen van Breda Archery.

  In 2017 is het 350 jaar geleden dat de Tweede Engelse Oorlog met het Verdrag van Breda tot een einde kwam. Er woedde al jaren een (handels)oorlog die vooral op zee uitgevochten werd, tussen de Republiek en Engeland. De oorlog verliep niet erg gunstig voor de Nederlandse Republiek, maar gelukkig werden Frankrijk en Denemarken in 1666 haar bondgenoten. Door politieke onrust in Engeland, een pestepidemie en een grote stadsbrand in Londen toonden de Engelsen zich steeds meer bereid tot vredesonderhandelingen.

  Dat uitgerekend Breda werd uitgekozen als plaats voor internationale vredesonderhandelingen, is gelegen in de persoonlijke voorgeschiedenis van de Engelse koning. Op de vlucht voor Cromwell was Karel in 1651 uitgeweken naar het Europese vasteland. In het voorjaar van 1660 verbleef hij zes weken op het Kasteel van Breda, waar hij gast van de Oranjes was. Zijn gastvrouw was Amalia van Solms.

  Amalia van Solms (1602-1675), voogdes en grootmoeder van Willem III, gaf het Kasteel van Breda, in eigendom van de Oranjes, in bruikleen voor de onderhandelingen. De afgevaardigden kregen de beschikking over de grote feestzaal op de eerste verdieping aan de westkant en een aangrenzend vertrek in de noordvleugel. Zij vergaderden in de fraai ingerichte en rijkelijk met wandtapijten versierde grote zaal van twaalf bij vijftig meter. De delegaties kregen ieder de beschikking over een hofhuis.

  Nadat Willem van Oranje Breda in 1566 voorgoed verlaten had, bleef het kasteel in handen van de Nassaus, maar het stond het grootste deel van de tijd leeg. Dus toen in 1667 besloten werd dat de vredesbesprekingen tussen Engeland en de Republiek der Nederlanden zouden gaan plaatsvinden in Breda, moest het kasteel hals over kop worden opgeknapt. Van oudsher bezat het kasteel een rijke voorraad gobelins waarvan enkele met voorstellingen uit de historie van het huis Nassau, maar de “casteleyne van het Kasteel” Anna de Maubus had uitdrukkelijk opdracht van de prinses om deze kostbaarheden zeer goed en veilig op te bergen. Een uitzondering gold voor de grote zaal, waar bijvoorbeeld de schoorstenen met tapijten werden bedekt. Van meet af aan is er blijkbaar hard gewerkt in het Bredase slot. Reeds op 23 april kon Anna de Maubus naar Den Haag schrijven: “het huys is naer jaerelicxse gewoonte al schoon gemaeckt en is suyver ende daer”. Wat het kasteel betreft kon dus de conferentie een aanvang nemen.

   

   

   

  Home | Valkenberg | Kasteel van Breda | Grote Kerk | Miniaturen- en Poppenhuismuseum | Bouvigne | Waalse Kerk | Pop-up MuseumEducatie